Ströms socken – publikationer

 • Erik Mårtensson (1820): Sockenbeskrivning–Hushållningssällskapet (Fornvårdaren VII–1941)  
 • John Bellander (1945): Provinsialläkarna i Strömsund 1866–1942  
 • Carl Lindberg (1960): Sjönamn längs Faxälven  
 • Per Jonsson (1970): En promenad genom Strömsund i början av seklet
 • Arne Rosenberg (1986): Kafé Tomten  
 • Arne Rosenberg (1987): Ströms hembygdsgård och dess byggnader 
 • Jens Örjebo (1987): Bygda ("Böggda") 
 • Gunnar Grahnström (1989): Storgatan vid mitten av 1930-talet 
 • Georg Hansson (1988): Gammellandsvägen genom Ström fram till Lit
 • Georg Hansson (1990–1997): Byarna i Ström på 1600-talet
 • Georg Hansson (1993): Dopnamn i Ström på 1700-talet 
 • Sam Engman (1990): Läkekonst och kvacksalveri – ett konfliktområde
 • Jens Örjebo (1994): Strömsmålet 
 • Gunborg Forsberg (1994): Herr Ola i Ström 
 • Niklas Löfvenberg (1996): Postalt i Ström i äldre tid
 • Arne Rosenberg (1995): Tingshuset i Strömsund och dess omgivning
 • Arne Rosenberg (1996): Var badade man i Strömsund? 
 • Arne Rosenberg (1998): IFK Strömsund – idrottsplatser och festplatser
 • Sam Engman (2000): Ströms socken under 1800-talet – undervisning och skola
 • Nisse Simonson (2000): Spaaks läskedrycksfabrik
 • Sven Lundkvist (2005): Strömsund i omvandling 1880–1920  
 • Arne Rosenberg (2006): Strömsundsbron – drömmen som blev verklighet 
 • Eva Wikner Grahnström (2013): Gunnar Grahnström: Minnen från den tid som flytt  

 • Ströms församling: artiklar i Kyrklig Årsbok 1952–2001
 • Bertil Flemström (1983): Ortnamn i Jämtland  
 • Artikelregister till Jämten 1906–2014 
  » Tillbaka