IFK Strömsund – historia: idrottsplatser och festplatser 
Arne Rosenberg Arne Rosenberg av Arne Rosenberg
ur: Idrottsföreningen Kamraterna Strömsund 90 år 1908–1998  (1998)  sidorna 18–29
     [152 sidor, ISBN 91-630-6872-9]
 • Strömsunds idrottsplatser under årens lopp
  • Holmparken och Sjövik
  • Tingvalla och Strömsvallen

 • Något om IFK Strömsunds festplatser under årens lopp
  • Friluftsbanan i Sjövik, Skräddarudden
  • Holmparken, Långön, Tingvalla och Strömsborg
  • Revyer
  • Aspudden med Hembygdsgården, Dundermarknaden

 • Dundermarknaden – en guldgruva