Byarna i Ström på 1600-talet  av Georg Hansson
Häfte År Byar – Tema Sidor Övrigt
1 1990 Öhn 1–20 Avskrifter av några handlingar ur gårdsarkivet Öhn nr 1.
2 1990 Tullingsås 1–20 En bondgård i Ström på 1600-talet. Ur Hammerdals dombok 1681.
3 1991 Äspnäs, Strand, Bredgård 1–23 Myntfyndet i Strand. Rättelser och tillägg.
4 1992 Berget, Gärde, Näset 1–24 Straumi – Ström (Jämtlands nordliga gräns under medeltiden). Rättelser och tillägg.
5 1993 Risselås, Vallen 1–22 Dopnamn på 1700-talet. Rättelser.
6 1994 Jonsgård, Grelsgård, Stamsele 1–24 Tillägg.
7 1995 Nybyggen 1–20 Ur Hammerdals dombok 1723.
8 1997 Soldater 1–28 Rättelser och tillägg. Efterskrift.
Häftena skall användas som komplettering till de häften – Strömsboken – som Ströms hembygdsförening utgav 1944–1972.

Ströms Hembygdsförening: publikationer