Ströms socken

Ströms socken Bykarta  Sockenöversikt

väster om Vattudalen:
Näsviken
Tullingsås
Öhn
Södra Öhn
Bredkälen
Henningskälen
Kärrnäset
Älghallen
Öjarn
Renålandet
Finnvattnet
Skalet
Bonäset
Vedjeön
Hillsand
Svaningen
öster om Vattudalen:
Strand
Långåsen
Lövberga
Äspnäs
Alavattnet
Järilvattnet
Näxåsen
Gärdnäs
Risede
Torsfjärden
söder om Strömsund:
Risselås
Ulriksfors
Vågdalen
Storön
Trångåsen
Stamsele
Täxan

 • Ströms Hembygdsföreningpublikationer
 • Ströms gamla kyrka   (c:a 1300–1848)
 • Strömsund   från Wikipedia
 • hansson.just.nu   med sidor om Ström och Alanäs
 • Arkivbilder   från Jamtli
 • Porträttfoton    från www.genealogi.se
 • Strömsdräkten   från Hemslöjdskonsulenterna
 • Ortnamnsregistret  om Ströms socken
 • Dialekt – ljudfiler: Öhn (1949)  Tullingsås (1938)
 • Socknarna i Strömsunds kommun


  Karta: Ströms sockens grannsocknar (1.6 MB)