Ströms gamla kyrka
Ströms gamla kyrka från söder, efter originalteckning av prästen Nils Johan Ekdahl 1822.

Ströms medeltida kyrka

I de gamla handlingarna från alltinget i Sveg år 1273, för de då norska landskapen Jämtland och Härjedalen, nämns namnet Ström för första gången i skrift. Vid tinget avhandlades bl a riksgränsen mellan Norge och Sverige, och där vittnade en gammal bonde, "Loden bonde", att han som ung hade deltagit i den då senaste gränskommissionen. Den passerade förmodligen Ström omkring år 1240. I texten sägs följande:
ok kuazst Loden bonde muna, the er hann fotfor thetta ramerki, at tha kunni enge madr pater noster i Straumi
och kvad (sade sig) Loden bonde minnas, då han fotfor (uppgick) detta råmärke (gränslinje), att då kunde ingen man Fader Vår i Ström
Kristendomen hade alltså vid denna tid inte rotat sig djupare i den jämtländska skogsbygden, långt från den 200 år tidigare kristnade centralbygden på Frösön, än att man inte kunde läsa den kristna centralbönen.
Exakt när kyrkan byggdes vet man inte, det måste ha skett mellan 1273 och 1314, förmodligen kort före sekelskiftet 1300. År 1314 nämns Hammerdals församling som "Hambradal cum annexa"; Hammerdal med annexförsamling, dvs Ström, bland de socknar i Jämtland som bidrog till en sexårsinsamling till påven. Ström var sedan under hela medeltiden och ända fram till 1873 annexförsamling till Hammerdal. När kyrkan byggdes fanns det enligt traditionen endast sju gårdar i hela Ströms socken. Sägnen berättar att man först tänkt bygga kyrkan vid Bredmon, intill nuvarande Tännviken, men vittran och annat oknytt förhindrade hela tiden bygget, och man byggde i stället vid den s k "Kråkvågen" sedan man låtit en stock med en inhuggen yxa flyta ut i Russfjärden för att visa den rätta platsen att bygga kyrkan.

År 1818 fattades beslut av Ströms sockenstämma att bygga en ny större kyrka, och en första grund gjordes år 1823. Det dröjde dock ända till 1847 innan den nya kyrkan kunde invigas. Den sista högmässan i Ströms gamla kyrka hölls år 1848, och därefter revs kyrkan i omgångar och användes som byggnadsmaterial på gårdarna runt Vattudalen. De sista resterna av kyrkans grund schaktades bort så sent som 1885.

Ett altarskåp från 1400-talet finns bevarat från den gamla kyrkan på den nya kyrkans södra långvägg, och även en altaruppsats från 1759.


Ur Ströms Hembygdsförenings Årsskrift 1935.


Originalblyertsteckningen av N.J. Ekdahl från 1822.


Teckning efter Ekdahl av Kerstin Bränngård m fl 1972.
Sakristian mot öster, vapenhuset mot söder och Russfjärden, och åt väster det s k kalkhuset.
Man vet av Ekdahls beskrivning att en stenmur fanns kring kyrkan.


Länkar:   Ströms församling     Strömslänkar
Minnesstenen på Ströms gamla kyrkogård
Minnesstenen över Ströms gamla kyrka, Gamla kyrkogården, Strömsund
 Et in aquilone Deus: också i nordanlandet (finns/är) Gud
Foto: Anders Andrée 2006