Jamska


Karta med socknarna i Jämtland  |  Länkar till socknarna i Jämtland
Facebook-grupp för information och diskussioner: Jamska är ett språk
Historiska band med Norge gör att jamskan har många ord gemensamma med norskan.
Prova några ord i den norska ordboken.

Älgörn