SweDia 2000 - Jämtland

Flera av de inspelade talar inte jamska, utan svenska med jamtsk accent, och med viss användning av jamtska ord.

Nedan finns ett urval där det talas någorlunda genuin jamska.

(Den transkriberade texten till höger på sidorna är i många fall missvisande)

Lyssna på jamska!

tillbaka till Jamska