Historiska kartor över Ström från Lantmäteriverket
Karta År Namn Kommentarer
1 1852 Generalkarta Topografiska kartor: Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark. Centrala området.
2 1858 Generalkarta Topografiska kartor: Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark. Ströms socken 1846-58, del 4.
3 1890 Generalkarta Topografiska kartor: Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark. Avsnitt södra området.
4 1904 Kronoparker Topografiska kartor: Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark. Avsnitt Ström.
5 1912 Generalstabskarta Generalstabens karta: 60. Ström (uppmätt 1904).
6 1915 Topografisk Topografiska kartor: Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Ångermanland samt Åsele lappmark. Avsnitt Ström.

Ströms Hembygdsförening: publikationer