24 oktober 2008 Carlshamns Flaggpunsch studentsången 200 år
              
Director musices J.C.F. Haeffner
 - den svenska studentsångens fader För att hylla Johann Christian Friedrich Haeffner, grundare av den svenska studentsången, samt på själva jubileumsdagen högtidlighålla 200-årsminnet av dess födelse, gick sångare ur Chorus Virorum och andra nationsmanskörer i Uppsala samt Orphei Veteraner fredag den 24 oktober 2008 med Uppsala studenters fanborg i täten fackeltåg från Norrlands nation via Skytteanum och Odinslund till Uppsala slott för att kl 21, efter Gunillaklockans ringning, sjunga traditionella sånger i den tidens anda. Jubileet inleddes redan kl 18 med ett program i Alfvénsalen.
'Uppsalasången'|Albert Engström|Strix 1897 Bakgrund: Den svenske fältmarskalken Klingspor var i oktober 1808, mitt under kriget mot Ryssland, på väg från fronten i Finland till Stockholm och gästade då landshövdingen på Uppsala slott. För universitetet och dess studenter var detta en viktig händelse mot bakgrund av de nationella strömningar som just vid denna tid började växa fram framför allt vid universiteten. Teologiprofessorn Samuel Ödmann skrev en sångtext till musik av den nytillträdde director musices Haeffner som använde en soldatkör för fyrstämmig manskör ur sin tidigare komponerade opera Renaud. Denna sång, Under Svea banér, blev den första i en rad av sånger som Haeffner komponerade för studenterna i Uppsala under sin tid som director musices. På kvällen den 24 oktober 1808 marscherade Uppsala studenter upp till Uppsala slott med sångarna i täten som sjöng denna sång för att hylla Klingspor. Händelsen blev starten för den senare under 1800-talet så populära studentsången, och hela den traditionella manskörsången i Sverige, och den utövas i alla de nordiska länderna än idag.

Medverkande:  Nationsmanskörer | Orphei Veteraner | Fanbärarkonventet
Länkar:   inbjudan | referat | J.C.F. Haeffner | Under Svea banér | Uppsalasången
Mediabevakning av jubileet: Vetenskapsradion Forum (20/10) | Uppsala Nya Tidning (22/10)

Marschen till Uppsala slott - Fanbärarkonventet i täten
» BILDER «