Skolbilder från Flata

  Har ni klassfoton eller klasslistor? Skicka dem till mig så vi kan visa dem här!
Om ni minns klasser/personer/årtal som kompletterar bilderna,  så skriv till mig eller skriv i tjatten

 

Ströms folkskola

Fyra klassfoton av Harald Larssons klasser från folkskolan

                    
                                                                   Gissningsvis:  Klass 4, 53-54       Namn       Klass 6, 55-56

Fler klasser från folkskolan

Om ni minns fler namn så skriv och berätta. De namn vi har hittar ni med en "mouse over"

 

Klass 1, 51-52;  Klass 2, 52-53;      Klass 3, 53-54;        Klass 6B, 56-57;           Klass 7 57-58     

Samrealskolan 1954-55         Samrealskolan 1956-57          Realexamen 1959       Samrealskolan 1959-60         Realexamen 1965
                    Namnlista                                       Bildtolk    Namnlista                                                                                                                                                                                        

                                                                                             

Samrealskolan 1961-62 

  


Nedanstående bilder är tagna sent HT 1961 och framkallade under jullovet av Lars Engström & Berndt Söderman i verkstaden hos Engströms Ur.
Bilderna är inskickade av Lars som har orginalen som är i storlek 50x70 cm.
Texten under bilderna skrevs med en skrivmaskin med extra stora bokstäver som hyrdes från Hoofs Pappershandel.

 

      Dessa bilder är från det första året med gymnasium i Strömsund, 1:a ring, HT 1961. Reallinjen & Latinlinjen           Studentexamen 1964     

                        Terminavslutningsfest HT 61              

Bredgårds skola, klass 1+2 1953-54                 Bredgårds skola, klass 1 1954-55               Bredgårds skola, klass 3 examen 1964
     En hel del namn efterlyses på dessa bilder.                 Nanmlista                                                                                   Namnlista

                                                                                                          

                 Näset kl 1b 59-60     Vattudal, kl 1(c?) 59-60     Näset kl 2 59-60  Vattudal, kl 3a 59-60        Vattudal, kl 3b 59-60     Vattudal kl 4b 59-60

                      Namnlista               Namnlista                     Namnlista                 Namnlista                  Namnlista               Namnlista

                                                

 Vattudal kl 5a 59-60     Vattudal kl 5b 59-60      Vattudal kl 6a 59-60    Vattudal kl 6b  59-60    Vattudal kl 7 59-60

 Namnlista                          Namnlista                             Namnlista                    Namnlista                Namnlista

                                                  

Vattudal klass 1 1960-61          Vattudal klass 4 1961-62       Vattudal, klass 5 1961-62

                           Namnlista                   Namnlista redigerad bild

       Näset, kl 2b 1958-59        Näset, kl 2 1961-62      Näset, kl 1A 1961-62     Näset, kl 1B 1961-62    Näset skolavslutning 1963
                         Namnlista                                                                                                                                   Namnlista                                                     Namnlista     

                                                               

Vargungar & Blåvingar ca. 1965

Konfirmation 1968

 Namnlista                        Namnlista

         

Tidningsklipp om lärare och elever vid Hjalmarströmerskolan och några bilder, 1970-tal

            

Några Lärare från Hjalmarströmerskolan ca. 1975

                                          Hjalmarklasser 1967-68                                                                   Förfest på Sundnäset, maj 1968                Skoltidning

 

                           

                                                         Hjalmarklasser 1969-70                                                        Hörnet-Studentfest, 1970          Vårshow, 1970

                                                       

Hjalmarklass 1970-71

Namnlista 

Hjalmarklasser 1971-72

    

Några Hjalmarklasser 1972-73

    

 

        Namnlista

   1973-74

 

1974-75

      
                                          Skoltidning 1975

1975-76

Några lärare från Vattudalsskolan ca. 1966                            Klass 8A  1965-66, bilder tagna våren 66

                                                           

                  Vattudal 9g2 1969-70         Vattudal 9g1, 1969-70           Vattudal 9t 1970-71           Vattudal 9a 1971-72              Vattudal 8B 1972-73

                                                                                                         

Några klasslistor från Näsets skola och två från U-fors

VT 1963   

                   

Några Klasslistor från Vattudalsskolan

                  1964-65                                                                         1969-70