Studentfest på Hörnet 1970
        

Komplettera gärna med namn till mig eller skriv på tjatten