Bilder från den första studentexamen i Strömsund 1964.

Bilder ur Monica Hjertners & Ivar Senvalls samlingar.

  Namnlista