Kjell Höglund

Kjell Höglund studenten 1966
Studenten i Strömsund 7 maj 1966

Sånger från albumet Häxprocess 1973.
Förtvivla först imorgon & Skräckhus i Sussex    

 Wikipedia:          sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Höglund
 Hemsida:                                www.kjellhoglund.com
MySpace:                 www.myspace.com/kjellhoglund
Facebook:  www.facebook.com/pages/Kjell-Hoglund/

TV-program  (2000)   OBS! 146 MB

Kjell Höglund i Flatatrakten 2006

Kjell Höglund i Flatatrakten sommaren 2006

 The Thundermen 1964

Elevhemmet Sörgård i Strömsund 1964: The Thundermen aka The Fairlines

till Flata.Net