En jubel- och festkantat

- att sjungas efter studentexamen i Strömsund -

en Kjell Höglund och Christer Mildh production 1966

Hej gott folk!, ma e fejen idag
ma gnister å skin uta välbehag
å känn te ahllt om gramekvivalentn
Hen stå ma nu - å ha tege studentn
Ma kan si att barnmorska e hen
å prästn, å klockarn, å morsan
Farsan e hen, å fjarningsman e hen,
å fuhllt mä de fineste ståschan
å hökarn, å LT, å ÖP-korrspondentn
Hen stå ma nu - å ha tege studentn

Ma ha lässt te ma låg som en säck pöne bola
men nu e ma äntligen färdi mä skola
Snarrt heit ma professorn, hell då docentn
Hen stå ma nu - å ha tege studentn
Ma kan si rosan å tulpanan
dä e festlit idag hen på Flata
Flagga e hisse, å sola hu e oppe
å husket mä fine plakata
Men så ha ma lärrd se den franske accentn
Hen stå ma nu - å ha tege studentn

Hej gott folk!, nu e ma ein ta väran
på matan ma slepp sill å päran
ein heil höug vål nu militäran
å ståschan fär nu te revjäran
För övrit veit ma om Trippelententn
Hen stå ma nu - å ha tege studentn

Dialektologisk rådgivande folketymologisk expertis:
Hans Ekman och Gunnar Gradin

originalnoter

- sparad av Ulla på skolkontoret som tyckte att kantaten var bra