Kommentar 2007-05-12

Till ansvariga på Flata.Net ett stort tack.

Som anhörig till August och Johanna Ingelman i rakt nedstigande led, känner jag behov att få uttala mitt hjärtevarma tack för Eran presentation av ”Tant Annys hus” på www.flata.net  Ni har i skrivande stund uträttat mera på fjorton dagar än vad hembygdsföreningen hittills gjort på flera år. Tack, tack!

   Intill denna dag har jag inte sett en enda rad om projektet ”Tant Annys hus” på deras egen hemsida, vilket i högsta grad förbryllar. Jag har till och med frågat mig själv, har kommunens gåva till hembygdsföreningen av ett av Ströms äldsta kvarvarande hus på ursprunglig grund, blivit en belastning i stället för en värdefull kulturell tillgång?

   Jag besökte faster Anny sista gången i slutet på 1950-talet och fick uppleva hemmets sköna atmosfär. Hon berättade då lite lågmält för mig om hennes och min fars och deras två syskon som levde i Amerika om åren på Flata när de var barn och växte upp tillsammans. Vid det tillfället fanns två vackra kakelugnar i huset, en i kammaren och en i salen, precis som i begynnelsen.

   I slutet på 1980-talet var jag åter till det då obebodda huset i sällskap med två av mina kusiner från Amerika. Redan då stod huset i förfall under kommunens ägande. De förfasade sig över det skick som deras mors barndomshem befann sig i. Under tårar klappade de knutbräderna på huset innan vi återvände.

   Under mitt besök 19 augusti, 2006 då projektet ”Tant Annys hus” presenterades för allmänheten var kakelugnarna rivna och mellanväggen mellan kammaren och salen till stor del borta. I stället hade man murat upp en vidunderligt stor öppen spis på flera tons vikt utan grundfundament på golvet i salen. Av tyngden och den undermåliga grunden hade spisen spruckit och sannolikt skadat murstocken. Nu måste den rivas. Hur har detta byggnadsverk fått ske med den kommunala byggnadsnämndens tillåtelse?  Även skorstensfejarväsendet måste vara inkopplade och stå som kontrollanter. Var fanns dom? Nu är de inte längre i livet och kan stå till svars, men fråga är om den försummelsen inte tillhör arvsynden som drabbar kommunens makthavare i tredje och fjärde led?

   Ett par år efter mina kusiners besök på Flata, gjorde jag och min familj en släktresa till Amerika och Missouriområdet. Vid det tillfället fick jag med mig hem en tape där min faster Lydia, Annys syster, blev intervjuad på sin 90-årsdag. Där fanns en hel del från hennes ungdom på Flata, bl.a. om ångbåten Virgo. En kopia på den tapen har jag lämnat till Strömsunds hembygdsförening för framtida bevarande.

   Jag skulle ha kunnat utveckla mitt brev lite mera, men det nu präntade får räknas som mitt tack för Flata.Net's initiativ och arbete med hemsidan. Jag skulle sätta värde på om även flera fick ta del av mitt brev.

 

Med bästa hälsningar

Bålsta 07 05 12

Göte Ingelman

 

Tant Annys Hus