Konsert i Stadskyrkan i Sundsvall | klicka=stor bild

Norrlands nations sångarfärd till Norrland 1908

Nationens manskör gjorde under åren 1882-1912 fem omfattande turnéer till alla de större städerna i Norrland för Byggnadsfondens räkning. De första för att betala skulderna för nationshusets byggande, huset invigdes 1889, de senare för att samla medel för en restaurering som blev klar år 1911. Sångarfärden 1908 ägde rum i juni månad, och sträckte sig från Uppsala ända till Kiruna och avslutades där på midsommardagen. Färden gick växelvis med järnväg, och med båt längs norrlandskusten. Historiografen och nationens företrädare och talare vid färdens många festmiddagar med städernas honoratiores, Gunnar Mångberg, lät trycka sina anteckningar om resans många öden och äventyr på Akademiska förlaget i Uppsala under titeln: Norrländska dagar - minnen och intryck från Norrlands nations sångarfärd 1908 (1908). Nedanstående fakta har hämtats från denna skrift. I listan anges också personernas funktion internt i kören samt förekommande smeknamn.

Bestyrelse

  • Förste kurator Gunnar Mångberg   (historiograf, postmästare)
  • Andre kurator Gustaf Rutberg   (resemarskalk, fotograf)
  • Sånganförare Wilhelm Lundgren "Paganini"   (dirigent)

K ö r e n

Tenor 1
Einar Bergström
Birger Eriksson
Åke Norrlander "Hilda"   (vikarie 1-7juni)
Nils Fahlman
Gunnar Hultman "Cacao"
Torsten Pärson "Pekka"
Tenor 2
Bertil Bergström
Alfred Dahlin "Alfräck"   (nubbfogde)
Set Poppius "Pius"   (vikarie 1-7juni)
Carl Edström
Håkan N:son Ljunge   (själasörjare)
Hilding Nordström
Hilding Rundquist "Rink"
Bas 1
Harald Adelsohn "Mabel"   (danslärare)
Otto Lindgren "Jokkmokk"
Manfred Norde
Seth Pahlberg
Petrus Ramström "Pelle"   (hälsovårdare)
August Lindh   (vikarie 1-7juni)
Per Sundin "Sundius"
Bas 2
Helge Cronholm "Trallpen"
Hjalmar Edström
Oskar Forsgren   (juridisk rådgivare)
Nils Holmin "Holmijn"
Sam Lindén
Gunnar Lundblad "Lundblads broder, Lillebror"
Arvid Rönnlund
Ossian Vallin   (bagageförvaltare)
Theofron Wickbom "Tiffe"
Claes Österberg   (operasångare)

Datum och plats för konserter

 1 - Gävle
 2 - Söderhamn
 3 - Hudiksvall
 4 - Ljusdal
 5 - Östersund
 7 - Sundsvall
 8 - Härnösand
 9 - Ytterlännäs
10 - Sollefteå
11 - Örnsköldsvik
12 - Umeå
14 - Skellefteå
15 - Piteå
16 - Luleå
17 - Nederkalix
18 - Haparanda
20 - Boden
21 - Malmberget
22 - Gällivare
23 - Kiruna

Repertoar

Wennerberg: Stå stark du ljusets riddarvakt!, O Gud som styrer, In Lenom, Hör oss Svea!
Söderman: Klang min vackra bjällra!, Ett bondbröllop, Visor i folkton
Peterson-Berger: Stämning, I furuskogen
Prins Gustaf: Glad såsom fågeln
Kjerulf: Natten er saa stille, Brudefaerden
Kapfelmann: Våren är kommen
Josephson: Requiem
Lange-Müller: Kornmodsglansen
Schumann: Viken
Petschke: Välkommen till våren
Selim Palmgren: Vaggvisa
Riccius: De muntra musikanterna
Heise: Dans, ropte felen!
Svedbom: Hej dunkom!
Bellman: Joachim uti Babylon
Adam: Champagnerlied
Merikanto: Tröst
Pacius: Suomis sång
Lindblad: Dalkarlasång
Folkvisor: Djupt i havet, Jag går i tusen tankar, Vårvindar friska, Paa fjeldtoppen
Marscher: Skotsk krigssång, Björneborgarnas marsch
Sångarfärder