Bildvården i Strömsund - Logotyp

 

» vidare till bilderna

OBS!
Det g
år inte längre att skriva inlägg på sidorna.

Vi hoppas att kunna byta ut bilderna då och då
för att visa ett urval av allt som finns.

Här finns osorterade bilder som varit publicerade
tidigare:
flata.net/gb/

Bildvården i Strömsund har stängt

Bildvården har tyvärr stängt i förtid på grund av ett politiskt beslut!


Vi tackar alla som varit oss behjälpliga med namn och information om bilder. Ni har varit till stor hjälp i vårt arbete. Det har varit roligt att få gå igenom och bevara dessa gamla foton, vilket inte bara vi som jobbat med det, utan även många strömsundsbor tydligen tyckt. Besöksstatistiken och kommentarerna på den här sidan har visat det. Även kommentarer vi fått ute på samhället och all e-post som kommit till oss visar på ett stort intresse från er.

 

Under 1 ½ år har vi digitaliserat och lagt in i databasen SOFIE:

Vi vill även ge ett särskilt tack till Företagarföreningen i Hoting, som förstått vilket jobb vi gjort och vad det kan leda till i framtiden. Även Hotings Hembygdförening vill framföra sitt tack till Företagarföreningen som skänkt dem en dator, särskilt för att kunna lägga in sin Bildbank, vilket ger intresserade släktforskare möjligheten att komma till Hotings Hembygdförening och leta efter sina rötter i Bildbanken.

 

Än en gång: mycket tack för all hjälp och uppskattning vi fått för vårt jobb!

 

Holger Persson   2007