1955 års taxeringskalender för Strömsund med omnejd

                               

Innehall m. annonser                 Del 1                              Del 2