Den klassiska manskörsrepertoaren

Manskörsången i Norden föddes vid Uppsala universitet med director musices Haeffners verksamhet fr o m höstterminen 1808. Noterna till den dåtida repertoaren fanns endast som handskrivna notböcker som varje sångare själv skrev, eller fick låna av sångarbröder. Den första tryckta notsamlingen, Odinslund och Lundagård, utkom i häften under åren omkring 1850, och speglade repertoaren vid Sveriges då enda universitet i Uppsala och Lund. L.T. Öberg (pseud: A.I. Ståhl) lät 1855 samla studentsånger sjungna i alla dåtidens universitetsstäder i Norden. Totalt valdes 100 sånger ut som utmärkt speglar den tidens skandinavistiska anda bland studenterna. Under åren kring sekelskiftet 1900 lät dåvarande director musices i Uppsala, Hedenblad, trycka den stamrepertoar som då hade växt fram bland studentkörerna i Sverige, och samlingen gavs namnet Studentsången.

-   n o t e r   -

  • Ståhl - Etthundrade studentsånger - nr1-100 (pdf-23.7MB)
  • Hedenblad - Studentsången  (urval) - nr1-58 (pdf-15.8MB)   nr59-100 (pdf-13.7MB)