Kaprisdirigent 2003

Andreas Lönnqvist

Andreas Lönnqvist föddes 1973 i Linköping, och började där sin musikaliska bana som violinist i Kommunala Musikskolan. Studierna på Musikhögskolan i Stockholm påbörjades 1997 med körledarutbildningen innan han hösten 2000 antogs till diplomutbildningen i kördirigering för prof. Anders Eby.
I mars 2002 gjorde Andreas sin Diplomkonsert i kördirigering. Från och med hösten 2001 studerar han i orkesterdirigentklassen för prof. Jorma Panula och Cecilia Rydinger-Alin. Under flera års tid har Andreas också varit elev hos Robert Sund i Uppsala.

Som kördirigent har Andreas hunnit med att göra instuderingar och en inspelning med Radiokören, och han har spelat in två CD-skivor med Uppsala Vokalensemble, och också framfört stora verk såsom Mozarts Requiem. Dessutom har han arbetat som repetitör i Allmänna Sången och Gävle Symfonikör. Andreas är också aktiv sångare i Orphei Drängar.

I juni 2001 vann Andreas tredje pris i den internationella tävlingen för unga kördirigenter som arrangerades av Europa Cantat och Liszt-akademien i Budapest. Samma år fick han Linköpings kulturstipendium, Musikaliska Akademiens dirigentstipendium och Anders Sandrews stipendium, och i oktober 2002 fick han mottaga det nyinstiftade Eric Ericssonstipendiet.

Kapris2003Kaprisfesten 2003 - Östgöta nation    Bild från FN i Lund