Byggnader | Tekniska Magasinet
Vid ingången, världens längsta sågbock? 8,69 meter. Skapad Vattudalsveckan 2000,
Curt Jonsson, Mikael Säbom.
Tekniska Magasinet
Byggnaden uppfördes år 1914 som kvarn för malning av täljsten till talkmjöl, som används vid papp- och papperstillverkning och inom gummiindustrin. Till kvarnen hörde en lång magasinsbyggnad med välvt tak, till vilken ett decauvillespår gick från lastbryggan i det intilliggande vattnet. Vid bryggan lade pråmarna till med täljsten från brott uppe i Frostviken.
I slutet av 1940-talet upphörde täljstensmalningen, och fabriken såldes.

Under 1980-talet restaurerades magasinsbyggnaden, Vagn- och motormuseum på nedervåningen, stod så färdigt sommaren 1988 och inrymmer bl. a. en för vårt land unik och stor samling utombordsmotorer, radioapparater, fångstredskap och bruksföremål m.m., allt en donation till Hembygdsföreningen av f. järnhandlanden Gustaf Lundholm, Strömsund.
Här kan också beses Strömsunds första brandbil från 1934, brandredskap från sekelskiftet, diverse åkdon, råoljemotor, motorsågar m.m.

Sommaren 2001 kunde vindsvåningen invigas som har iordningsställts till ett museum för ortens personligheter, som skänkt sina tillhörigheter till Hembygdsföreningen. Där finns bl a. "Thorvaldsens Manufaktur", skidlegenden Lars-Theodor Jonssons personligheter och provinsialläkare Dr Bertil Vikströms läkarmottagning.
Manufaktur affär
Skidlegends bostad
Läkarmottagning
Första sidan | Aktiviteter | Byggnader | Försäljning | Jätten Jorm | Kontakta oss | Svaningen