från 78-varvare till CD | Läs mer om 'stenkakor'!

Grammofonskivor av Yngve Gamlin

78-varvsskivorna är inspelade i Stockholm i filmbolaget Sandrews studio. Reklamskivan är reklam för olika företag i Strömsund, med en okänd dragspelare i bakgrunden. Skivan med reklam för sommarevenemanget Vattudalsspelen har Gamlin själv som speaker, likaledes skivan med reklam för lokalvarietén Flugiga Flata i nöjesområdet Holmparken, med okänd orkester i bakgrunden. Skivorna spelades i högtalarbilar som körde runt samhället, och spelades också utanför tältet i Holmparken, där elevhemmet Sörgård ligger idag. Skivorna har digitaliserats 2009 av Sten Dahllöw, son till Hadar Dahllöw och systerson till Yngve Gamlin.
  • Programblad - för Flugiga Flata och Vattudalsspelen, 1948
  • Bild på Flugiga Flata-tältet i Holmparken med Yngve Gamlin, 1948
  • Reklamskiva - för Strömsundsföretag, 1949   (mp3-513kB)
  • Vattudalsspelen - reklam för evenemanget, 1949   (mp3-506kB)
  • Flugiga Flata - reklam för lokalvarietén, 1949   (mp3-182kB)