Filmklipp från Badarna (sommaren 1967)

                                                       Lundholms Järnhandel, Storgatan, Strömsund. Turisten är Lars Åke Bergman, Östersund

                                                       Från IC (OK) på Näsviken

                                                       Göthe Jönsson vid begravningsbyrån & Helmer Strömgren på gräsmattan.

                                                       Erik Hemmingsson & Ingrid Thulin

                                                       Kiosken på Näsviken; Gunnar Ulander & Peter Wikström

                                                       Näsvikens Camping. Mannen är Arne Jakobsson, var VD på fabriken i Ulriksfors på 50-talet,
                                                                                 sedan chef i Viskafors (däckfabrik), han hade stuga på Sundnäset.