Bilder från inspelningen av filmen "The Flata Monster" (16 min. obs. 190 MB)  (1962)

Bilderna från Sten Dahllöws samlingar