Bilder från inspelningen av filmen Badarna (1967)

Några klipp ur filmen.

Bilderna från Sten Dahllöws samlingar

 

 

Nedanstående bilder är från Anders Andrée

Affischer

    

Broschyr för Badarna