Bilder av Yngve Gamlin
De flesta bilderna är från Sten Dahllöws samlingar