Flottning med flottningsbåten Arndt

Bilder från Juli 1976 tagna av Björn Zakrisson