Utsiktstornet | foto: Christer Berg

Utsiktstornet i Strömsund

Det nya utsiktstornet, en stålkonstruktion med en höjd av 32m, invigdes fredagen den 13 juni 1958. Det byggdes på platsen för Ströms gamla hembygdsgård (1932-1957) i Gärde, överst i Lindbergsbacken. Tornet byggdes speciellt med tanke på turisterna, för att de skulle få se hela Vattudalsbygden i ett panorama. Utsikten är fantastisk med utsikt över centrala Flata, Vattudalsbygden, samt Hotagsfjällen, och en klar dag ser man ända till Åreskutan mer än 15 mil bort.

Ströms hembygdsförening var initiativtagare till byggandet av tornet, och Ångermanälvens Flottningsförening (ÅFF) använde det också som antennmast för kontakten med sina båtar längs Vattudalen. Kostnaden för tornet var 20000 kr (c:a 200000 kr i dagens penningvärde) och hembygdsföreningen, flottningsföreningen, och dåvarande Ströms kommun bidrog med omkring en tredjedel vardera.

Tornet stängdes för allmänheten i slutet av 1970-talet, och har sedan tillåtits att stå och förfalla alltmer. Ett antal olika kommunikationsradioantenner, som fortfarande används, finns i tornet.

Strömsunds gamla utsiktstorn

Det gamla utsiktstornet byggdes i trä med tre avsatser sommaren 1912 av Ströms Vattudals turistförening, och marken ställdes till förfogande av familjen Holm i Jonsgård. Det hade en höjd av 15m och revs 1947 på grund av att träet då var genomruttet. Tornet stod på Vallberget - "Holmberget", överst i Jonsgård, nedanför övre Risselåsvägen. Eftersom konditor Valo Dufberg, som kom till Strömsund år 1935 och startade Dufbergs konditori på Storgatan, öppnade ett sommarkafé 1939, Dufberget, snett ovanför tornet så kallas området fortfarande för Duvberget.

Gamla utsiktstornet - klicka för större bild
Kyrkoherde Gunnar Löfvenmark håller föredrag vid
friluftsmötet på Risselåsberget den 18/8 1935.

ur: Från Ådalar och fjäll - Härnösands stifts årsbok, 1936.

  • Se artikel i Länstidningen 2008-05-27