Flatakontakt - Länkar

-   L o k a l a   g o d b i t a r   -

-   B l a n d a d e   k a r a m e l l e r   -
Citat från Kapten Stofil:
"Någon kanske undrar vad en bakåtsträvare som Kapten Stofil gör på nätet. Förklaringen är enkel: för att undfly den moderna världen måste man ibland ta till drastiska metoder. Den nya tekniken, i synnerhet Internet, har glädjande nog gjort gammal musik, film och litteratur mer lättillgänglig än någonsin tidigare. För oss stofiler är informationsteknologin en skänk från ovan.
Kort sagt: ny teknik gör det möjligt att leva i det förflutna."