Sällskapet Flatanerna - meddelanden

 • 2009-12-31 | Liksom tidigare år har vår beskyddare och obestridde ledare, ÖF - ÖverFlatanen, även i år från sin hemliga högborg i sin godhet sänt oss några ord till uppmuntran och glädje, vilka här ödmjukt och stolt förmedlas av Sällskapet Flatanerna genom UF#2.
 • Gott Nytt År Flataner!  Hälsning från ÖF inför det nya året 2010

  Till alla Flataner, hemma och därute:
  Ännu ett år har lagts till alla de tidigare åren, de år som skiljer oss från vår lyckliga barndom och ungdomstid på Flata. Tack vare den nya tekniken, som det världsomspännande Internätet, kan vi gemensamt dela våra minnen och förhindra att de för evigt sjunker ner i glömskans hav.

  Det gångna året med sin ekonomiska kris och pandemi har även påverkat vårt kära Flata. Men liksom vi klarat tidigare års umbäranden så klarar vi även av dessa. Genom vårt eget forum har vi kunnat uppmuntra och hjälpa varandra på allehanda sätt.
  Där ser vi kraften i vårt stolta Sällskap! Må det alltid leva!

  Må vi, under det kommande året 2010, med om möjligt ännu större iver hjälpas åt att med tjatt, forum, bilder, videor, ljudfiler mm mm levandegöra denna gyllene, men dessvärre flydda tid. Den tid då Flata hade karaktären av en gemytlig småstad och Storgatan var, med sina stora och gedigna hus, en riktig gata som bar sitt namn med heder och som utgjorde dess pulsåder, och en idag nästan ofattbar framtidstro rådde bland flataborna.

  Ett Gott Nytt År tillönskas Eder alla!

  Alltid Flata!

  Överflatanen

  PS. Kan tilläggas att Överflatanen som ett ytterligare tecken på sin generositet och insikt i mångfaldens betydelse, även detta år inkluderat Hallvikarna i sin nyårshälsning. DS.