Flatafolk från 50-talet

Det är många bilder här där vi inte vet alla namn på personerna.
Skriv i tjatten eller direkt till mig om ni kan hjälpa till med namn

Bilderna är från Sten Dahllöws samlingar

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7.

8.

9.