150 års strömsundshistoria
av Arne Rosenberg (1997)

Ur Kyrklig Årsbok, Ströms församling

sid1.jpg
1
sid2.jpg
2
sid3.jpg
3
sid4.jpg
4
sid5.jpg
5
sid6.jpg
6
sid7.jpg
7
sid8.jpg
8
sid9.jpg
9
sid10.jpg
10