"En promenad på Ströms-flaten 1957" - 17 bilder från Strömsund i september 1957

Fotograf: Elsa Bäckman

Information

fler Flatabilder från 1950-talet