Korta amatörfilmer från Flata

Hjalmar 1971  Film tagen på Hjalmar våren 1971

 

Lådbilsrace ca. 1959-60 Film tagen under ett lådbilsrace på Sanatorievägen vid sjukstugan 1959 eller 1960