Norrlands nations sigill  N o r r l a n d s s å n g e n

Unison nationssång för Norrlands nation i Uppsala.
Text: Torsten Sundelin
Musik: Hjalmar Palmgren - Norrländsk gånglåt
Hör du, säg hör du vår norrländska låt
över vidden klinga, manande och bringa
hälsning till landet där mångmila ståt
banande når den bygden som är vår?

Älvarnas silver i mörknande skog.
Bergsmassiv som gåna och sin märg oss låna.
Skälvande mylla bak vändande plog.
Havets vida famn med skötar, grund och hamn.

Norrland är vårt rike, landet utan like.
Storvulet vilt eller leende och milt.
I mitt sinne leka jublande veka
sånger ibland om min hembygds fagra land.

Lyft då ditt huvud och räta din rygg!
Stoltare än andra kan du vägen vandra.
Norrlänning är du och ärlig och trygg.
Sjung din vandringslåt på norrländsk färdeståt!

Lyssna på sången!   Lyssna!

Tillbaka