Bilder från Wanja Brorsdotters kamera 1970. Björn Brorsson (Wanjas bror) skickade bilderna. Hjälp till med namn!!! gunnar@flata.net

1 2  3 4 5 6  7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7  8

1 2 3

1   2 3

Biderna nedan är tagna senare, skolavslutning 1975. Det ser ut att vara på Rotnäset.

1 2 3 4    5 6 7 8 9

Ser ut som att bilderna är tagna på en sjöfarkost.......

 1 2 3