Här är en artikel om Strömsund som var införd i ÖP Tisdag den 12 april 1949.

Tidningsstorleken var endast 12  x 17 cm

 

Förstasidan  Sid 30 där artikeln var inford  Artikeln förstorad